I  S  T  O  R  I  A

 

Lasipalatsi on nuorten suomalaisten arkkitehtien Viljo Revellin, Heimo Riihimäen ja Niilo Kokon suunnittelema rakennus Helsingin keskustassa, joka valmistui vuonna 1936 neljä vuotta myöhemmin pidettäviä olympiakisoja varten.Vuoden 1940 kisat oli alun alkaen myönnetty Tokiolle, mutta Japanin hyökättyä Kiinaan kisat päätettiin siirtää Helsinkiin.

 

Kuva: Aarne Pietinen / Museoviraston kuvakokoelmat

 

Lopulta kisat sitten toisen maailmansodan takia järjestettiin vasta vuonna 1952. Rakennusta, joka oli suunnitteltu vain väliaikaiseksi (!), pidetään nykyään yhtenä hienoImmista funkkisrakennuksista Helsingissä. Rakennus on tämän vuoksi suojeltu kuttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena.1990-luvun loppupuolella rakennusta remontoitiin perusteellisesti, osittain EU-tuen avulla, tavoitteena luoda siitä kulttuuri- ja mediakeskus.

Kevällä 2014 Helsingin kaupunki, joka silloin omisti Lasipalatsirakennuksen, solmi Föreningen Konstsamfundetin kanssa sopimuksen yhteisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta. Näin syntyi Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi, jossa Konstsamfundet on enemmistöosakkaana ja kaupunki vähemmistöosakkaana. Kiinteistöyhtiö on remontoinut vanhan rakennuksen ja rakennuttanut Lasipalatsinaukion alle täysin uusia tiloja, johon uusi Amos Rex-taidemuseo sijoittuu. Tämä projekti valmistui kesällä 2018. Lokakuussa 2019 Helsingin kaupungin osaakkeet siirtyivät Föreningen Konstsamfundetille.