A    M    O     S         R     E     X

 

Det nya konstmuseet bildar ett unikt kulturcentrum som består av den norra delen av det gamla Glaspalatset inklusive biosalongen Bio Rex, utställningshallarna som ligger under Glaspalatstorget och det spektakulära Glaspalatstorget med sina kännspaka kullar. Utställningshallarna, som utgör museets kärna, är byggda så att de kan anpassas för olika ändamål, vilket gör dem till ett för Finland unikt utrymme också för framtida konstströmningar. Biografsalen Bio Rex erbjuder utmärkta möjligheter för verksamhet i skärningen mellan bildkonst och film. Bio Rex fungerar också i fortsättningen som hem för olika filmfestivaler.

Museet, som öppnade i augusti 2018 har fått en succéartad start. Första årets utställningar sågs av över 1/2 miljon besökare.