G L A S P A L A T S T O R G E T

 

Det helt förnyade Glaspalatstorget med sina betongkullar är en inspirerande miljö som erbjuder ypperliga möjligheter för evenemang av olika slag. Torget kan hyras för olika ändamål, i sin helhet eller en del av det. Den totala ytan är ca 1300 m2. Torget är välutrustat med flera el- och vattenposter.

Vill du hyra torget kontakta vd Henrik Johansson (henrik.johansson@glaspalatset.fi, tel 050 5747454)

eller producent Marjo Sahi (marjo.sahi@amosrex.fi, tel 050 4662370).