G L A S P A L A T S T O R G E T

 

Renovering pågår på Glaspalatstorget som beräknas vara klart sommaren 2023. Torget är tillgängligt för uthyrning under renoveringstiden enligt överenskommelse.

Glaspalatstorget med sina betongkullar är en inspirerande miljö som erbjuder ypperliga möjligheter för evenemang av olika slag. Torget kan hyras för olika ändamål, i sin helhet eller en del av det. Den totala ytan är ca 1300 m2. Torget är välutrustat med flera el- och vattenposter.

Vill du hyra torget kontakta vd Henrik Johansson ([email protected], tel 050 5747454)

eller Produktions- och kundrelationschef Marjo Sahi ([email protected], tel 050 4662370).