I  S  T  O  R  I  A

 

Glaspalatset, som planerades av de unga finska arkitekterna Viljo Revell, Heimo Riihimäki och Niilo Kokko, färdigställdes år 1936 inför de olympiska spelen i Helsingfors som skulle hållas 1940 efter det att Tokyo fråntagits rätten att arrangera spelen pga kriget mot Kina. På grund av det andra världskriget kom spelen sedan att hållas först år 1952.

 

Foto: Aarne Pietinen / Museoviraston kuvakokoelmat

 

Byggnaden som ursprungligen endast var tänkt som tillfällig (!) anses idag vara en av de finaste funktionalistiska byggnaderna i Helsingfors och har därför skyddats som en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden genomgick en grundlig renovering i slutet av 1990-talet, delvis med stöd av Europeiska Unionen med målsättningen att i byggnaden skapa ett media- och kulturcentrum. På våren 2014 ingick Helsingfors stad, som då ägde byggnaden, med Föreningen Konstsamfundet ett avtal om att tillsammans grunda ett nytt fastighetsbolag, Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors med Konstsamfundet som majoritetsägare och staden som minoritetsägare. Bolaget genomförde en fullständig renovering av den gamla byggnaden och byggde ett spektakulärt nytt konstmuseum under Glaspalatstorget. Detta projekt färdigställdes sommaren 2018. I oktober 2019 sålde Helsingfors stad sitt aktieinnehav i bolaget till Föreningen Konstsamfundet.