O   M      O   S   S

Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors är ett ömsesidigt fastighetsbolag som grundades år 2014 och som ägs av Föreningen Konstsamfundet. Bolaget äger den arkitektoniskt värdefulla funkisbyggnaden Glaspalatset i absoluta centrum av Helsingfors., som färdigställdes på 1930-talet inför de olympiska spelen i Helsingfors, samt det nybyggda konstmuseet Amos Rex, vars utställningsutrymmen är belägna under Glaspalatstorget. Glaspalatstorget har sedan det färdigställdes sommaren 2018 blivit en populär samlingsplats för både helsingforsare och turister.

 


 

Bolagets styrelse

 

Stefan Björkman, ordförande

 

Ronny Viljanen

 


 

Bolagets verkställande direktör:

 

Henrik Johansson
[email protected]
050 5747454